ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เอกสาร : การเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถา... ขนาดไฟล์ 42 KB  2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์ในการผลิตคลิปวิดีโอ โ... ขนาดไฟล์ 442 KB  6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 483 KB  6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป... ขนาดไฟล์ 437 KB  5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 428 KB  4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ถุงผ้า) โคร... ขนาดไฟล์ 495 KB  8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิ... ขนาดไฟล์ 431 KB  6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโต๊ะบุโฟเมก้า โดยวิธีเฉพาะเจ... ขนาดไฟล์ 419 KB  6
ยกเลิกประกาศประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสี... ขนาดไฟล์ 455 KB  16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... ขนาดไฟล์ 531 KB  18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กระเป๋าผ้าพร้... ขนาดไฟล์ 492 KB  18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๗๐ เล่... ขนาดไฟล์ 417 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บของด้านหลัง สวท.... ขนาดไฟล์ 258 KB  18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลา... ขนาดไฟล์ 457 KB  14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้... ขนาดไฟล์ 58 KB  22
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักราชก... ขนาดไฟล์ 58 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจา... ขนาดไฟล์ 419 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เ... ขนาดไฟล์ 511 KB  14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ... ขนาดไฟล์ 58 KB  21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและบอร์ดติดบริเวณอาคา... ขนาดไฟล์ 453 KB  11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชือเพลิง เด... ขนาดไฟล์ 540 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่สำ... ขนาดไฟล์ 440 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สปข.๓ ... ขนาดไฟล์ 444 KB  11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ สปข.๓... ขนาดไฟล์ 443 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ... ขนาดไฟล์ 434 KB  15
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย... ขนาดไฟล์ 654 KB  6
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ... ขนาดไฟล์ 457 KB  16
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ... ขนาดไฟล์ 624 KB  6
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถา... ขนาดไฟล์ 463 KB  6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ ราย... ขนาดไฟล์ 460 KB  8
ประกาศผุ้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ... ขนาดไฟล์ 452 KB  7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ ... ขนาดไฟล์ 443 KB  8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสื่อสัมพันธ์ สปข.๓ ในรูปแบ... ขนาดไฟล์ 460 KB  7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 ... ขนาดไฟล์ 460 KB  5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง ชั... ขนาดไฟล์ 469 KB  7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอกอาคารส่วนเทคนิค สำนักป... ขนาดไฟล์ 421 KB  5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัลโครงการประกวดรายการ... ขนาดไฟล์ 473 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูปผู้เกษียณอายุราชการประจ... ขนาดไฟล์ 433 KB  4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบพร้อมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัช... ขนาดไฟล์ 466 KB  5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัลโครงการประกวดรายการ... ขนาดไฟล์ 446 KB  8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติม... ขนาดไฟล์ 462 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องปรับอากาศ (Chi... ขนาดไฟล์ 31 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงแล... ขนาดไฟล์ 40 KB  11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ... ขนาดไฟล์ 38 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)... ขนาดไฟล์ 31 KB  14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (สมุดบันทึ... ขนาดไฟล์ 492 KB  10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน... ขนาดไฟล์ 448 KB  16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองอาคารสำนักงาน สปข.๓... ขนาดไฟล์ 257 KB  12
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคา... ขนาดไฟล์ 140 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงแล... ขนาดไฟล์ 36 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 39 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 39 KB  14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 38 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 38 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 38 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 39 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 40 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 39 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำประปา อาคารบ้านพั... ขนาดไฟล์ 30 KB  14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงทาสีภายในห้องโถงอาคารสำนักปร... ขนาดไฟล์ 29 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมระบบปั๊มน้ำอาคาร สปข.๓... ขนาดไฟล์ 28 KB  10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายคัทเอ๊าท์ จำนวน ๒ ป้าย โดยว... ขนาดไฟล์ 29 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน... ขนาดไฟล์ 28 KB  27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (กระเป๋าเป้แ... ขนาดไฟล์ 493 KB  11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จ... ขนาดไฟล์ 415 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ... ขนาดไฟล์ 471 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โค... ขนาดไฟล์ 462 KB  10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (กระเป๋าผ้... ขนาดไฟล์ 471 KB  11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ... ขนาดไฟล์ 428 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัลโครงการประกวด สวท.แ... ขนาดไฟล์ 429 KB  11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (กระเป๋า)... ขนาดไฟล์ 37 KB  10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ... ขนาดไฟล์ 36 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่... ขนาดไฟล์ 36 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ พร้อมพนักงานขับรถย... ขนาดไฟล์ 31 KB  11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์... ขนาดไฟล์ 39 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์... ขนาดไฟล์ 37 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบนเนอร์และเว็บไซต์... ขนาดไฟล์ 32 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (F... ขนาดไฟล์ 37 KB  10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ... ขนาดไฟล์ 30 KB  16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (พวงกุญแจ)... ขนาดไฟล์ 39 KB  23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ส... ขนาดไฟล์ 192 KB  20
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์... ขนาดไฟล์ 36 KB  22
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS... ขนาดไฟล์ 31 KB  33
ประกาศผู้ชานเสนอราคา ถ้ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่ม... ขนาดไฟล์ 28 KB  17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปั๊มหอยโข่ง... ขนาดไฟล์ 29 KB  13
ประกาศผู้ชนะผลิตวารสารอิเล็กทรอนิกส์ E book... ขนาดไฟล์ 28 KB  30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำบ้านพักราชการ ส... ขนาดไฟล์ 415 KB  41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำบ้านพักราชการ ส... ขนาดไฟล์ 247 KB  27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวารสาร "สื่อสัมพันธ์ สปข.๓" จ... ขนาดไฟล์ 254 KB  26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณป... ขนาดไฟล์ 420 KB  21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเส... ขนาดไฟล์ 547 KB  58