ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เอกสาร : การเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสื่อสัมพันธ์ สปข.๓ ในรูปแบ... ขนาดไฟล์ 488 KB  0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สถานีเครื่อ... ขนาดไฟล์ 458 KB  5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (กระเป๋าผ้... ขนาดไฟล์ 420 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องน้ำ สปข.๓... ขนาดไฟล์ 261 KB  2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณบ้านพ... ขนาดไฟล์ 424 KB  2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานปรับปรุงภูมิทัศ... ขนาดไฟล์ 432 KB  5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักประชาสั... ขนาดไฟล์ 452 KB  2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของอาค... ขนาดไฟล์ 454 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบป... ขนาดไฟล์ 413 KB  4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ สปข.๓... ขนาดไฟล์ 422 KB  13
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบปร... ขนาดไฟล์ 52 KB  5
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ สปข.๓ ป... ขนาดไฟล์ 53 KB  5
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมระบบควบคุมปั๊มน้ำประปา บ้านพ... ขนาดไฟล์ 492 KB  2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 85AH... ขนาดไฟล์ 27 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟกิ่งโคม ... ขนาดไฟล์ 30 KB  2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟฟ้า จำนวน ... ขนาดไฟล์ 30 KB  2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบควบคุมปั๊มน้ำประปาสำนักป... ขนาดไฟล์ 32 KB  2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ... ขนาดไฟล์ 39 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พระบ... ขนาดไฟล์ 40 KB  9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุด Video Wall มอนิเตอร์ ๒x๒ สำห... ขนาดไฟล์ 33 KB  2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุด Wirelss Video ส่งสัญญาณภาพแล... ขนาดไฟล์ 34 KB  1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุด Wireless Microphone ชนิดมือถ... ขนาดไฟล์ 33 KB  1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๓๐,... ขนาดไฟล์ 32 KB  1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ... ขนาดไฟล์ 31 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัล โครงการประกวด สวท.... ขนาดไฟล์ 428 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โค... ขนาดไฟล์ 491 KB  1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โคร... ขนาดไฟล์ 466 KB  2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ... ขนาดไฟล์ 422 KB  4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ... ขนาดไฟล์ 482 KB  4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนากา... ขนาดไฟล์ 38 KB  5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการพัฒนา... ขนาดไฟล์ 38 KB  4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาการสื่... ขนาดไฟล์ 38 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการพัฒนาการสื่อสา... ขนาดไฟล์ 37 KB  4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงกุญแจหนังแท้ ตามโครงการประช... ขนาดไฟล์ 36 KB  4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Troop ตามโครงการประชาสัมพ... ขนาดไฟล์ 36 KB  4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Application ตามโครงการประชาสั... ขนาดไฟล์ 35 KB  5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ... ขนาดไฟล์ 35 KB  2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรม สร้างเครือข่ายภาค... ขนาดไฟล์ 38 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (กระเป๋าผ้... ขนาดไฟล์ 36 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการประชาสัม... ขนาดไฟล์ 31 KB  6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการประชาส... ขนาดไฟล์ 32 KB  4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โค... ขนาดไฟล์ 34 KB  2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ... ขนาดไฟล์ 35 KB  4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการประชาสัมพันธ์ป... ขนาดไฟล์ 32 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห... ขนาดไฟล์ 423 KB  5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิด... ขนาดไฟล์ 439 KB  5
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างทำป้ายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง... ขนาดไฟล์ 441 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงระบบดิจิทัลพร้อม... ขนาดไฟล์ 34 KB  4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สปข.3... ขนาดไฟล์ 27 KB  7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการประชาสัม... ขนาดไฟล์ 32 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบตเตอรี่สำรอง เครื่องสำรองไฟฟ้าให้ก... ขนาดไฟล์ 422 KB  6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพผู้บริหารเพื่อจัดทำทำเนีย... ขนาดไฟล์ 414 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายงานประจำปี สปข.๓ ในรูปแบบ... ขนาดไฟล์ 447 KB  3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายงานประจำปี สปข.๓ ปี ๒๕๖... ขนาดไฟล์ 243 KB  2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัล โครงการประกวดผู้จั... ขนาดไฟล์ 36 KB  8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิด... ขนาดไฟล์ 422 KB  10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โคร... ขนาดไฟล์ 472 KB  10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 7.5 AH ... ขนาดไฟล์ 261 KB  8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ... ขนาดไฟล์ 448 KB  5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องกำเน... ขนาดไฟล์ 462 KB  16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโคร... ขนาดไฟล์ 470 KB  9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้งและรื้อถ... ขนาดไฟล์ 490 KB  12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ... ขนาดไฟล์ 515 KB  14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออแกไนเซอร์ดำเนินการจั... ขนาดไฟล์ 481 KB  12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมเครื่องปรับอ... ขนาดไฟล์ 424 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ... ขนาดไฟล์ 459 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่และติดตั้งจอ LED Di... ขนาดไฟล์ 458 KB  14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโ... ขนาดไฟล์ 467 KB  22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแจงนับแบบสอบถามพร้อมวิเคราะห์ข้อ... ขนาดไฟล์ 513 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมติดตั้งโต๊ะหมู... ขนาดไฟล์ 501 KB  12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ... ขนาดไฟล์ 256 KB  13
ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและส... ขนาดไฟล์ 474 KB  13
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนา... ขนาดไฟล์ 422 KB  14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายกา... ขนาดไฟล์ 489 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดแบบสอบถาม โครงการพัฒนาการสื่อ... ขนาดไฟล์ 464 KB  12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจวัดความเข้มสัญญาณวิทยุ โครง... ขนาดไฟล์ 470 KB  12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายกา... ขนาดไฟล์ 481 KB  16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย RG-8 (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) ... ขนาดไฟล์ 255 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล... ขนาดไฟล์ 260 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป... ขนาดไฟล์ 529 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ... ขนาดไฟล์ 462 KB  16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โคร... ขนาดไฟล์ 455 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือก... ขนาดไฟล์ 474 KB  11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดครภัณฑ์ชำรุด (ครุภัณฑ์ยานพ... ขนาดไฟล์ 513 KB  23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ... ขนาดไฟล์ 478 KB  16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 33 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ... ขนาดไฟล์ 469 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือก... ขนาดไฟล์ 32 KB  14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภ... ขนาดไฟล์ 33 KB  14
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ... ขนาดไฟล์ 41 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งสถานที่พร้อมโ... ขนาดไฟล์ 37 KB  14
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงดนตรีและการแสดง กิจกรรมสร้... ขนาดไฟล์ 36 KB  10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดเครื่องเสียงระบบดิจิทัลพร... ขนาดไฟล์ 39 KB  11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (กระเป๋าผ้... ขนาดไฟล์ 39 KB  8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ... ขนาดไฟล์ 440 KB  14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการพัฒ... ขนาดไฟล์ 37 KB  21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณา Online Ads และ Online Spot... ขนาดไฟล์ 36 KB  21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่และเวที... ขนาดไฟล์ 37 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 38 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดเครื่องเสียงระบดิจิทัลพร้อม L... ขนาดไฟล์ 38 KB  21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ... ขนาดไฟล์ 36 KB  14
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั... ขนาดไฟล์ 36 KB  21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... ขนาดไฟล์ 541 KB  24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการประชุมป... ขนาดไฟล์ 514 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เ... ขนาดไฟล์ 522 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 511 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 609 KB  16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 537 KB  18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 514 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 514 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 519 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 544 KB  15
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 526 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 531 KB  20
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการโตโยต้า ฟอร์จูนเน... ขนาดไฟล์ 463 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 85A ... ขนาดไฟล์ 421 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเด... ขนาดไฟล์ 496 KB  8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถา... ขนาดไฟล์ 42 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์ในการผลิตคลิปวิดีโอ โ... ขนาดไฟล์ 442 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 483 KB  22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป... ขนาดไฟล์ 437 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไ... ขนาดไฟล์ 428 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ถุงผ้า) โคร... ขนาดไฟล์ 495 KB  24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิ... ขนาดไฟล์ 431 KB  22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโต๊ะบุโฟเมก้า โดยวิธีเฉพาะเจ... ขนาดไฟล์ 419 KB  17
ยกเลิกประกาศประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสี... ขนาดไฟล์ 455 KB  35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... ขนาดไฟล์ 531 KB  33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กระเป๋าผ้าพร้... ขนาดไฟล์ 492 KB  31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๗๐ เล่... ขนาดไฟล์ 417 KB  29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บของด้านหลัง สวท.... ขนาดไฟล์ 258 KB  28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลา... ขนาดไฟล์ 457 KB  28
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้... ขนาดไฟล์ 58 KB  37
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักราชก... ขนาดไฟล์ 58 KB  33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจา... ขนาดไฟล์ 419 KB  21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เ... ขนาดไฟล์ 511 KB  20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ... ขนาดไฟล์ 58 KB  29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและบอร์ดติดบริเวณอาคา... ขนาดไฟล์ 453 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชือเพลิง เด... ขนาดไฟล์ 540 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่สำ... ขนาดไฟล์ 440 KB  18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สปข.๓ ... ขนาดไฟล์ 444 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ สปข.๓... ขนาดไฟล์ 443 KB  24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ... ขนาดไฟล์ 434 KB  18
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย... ขนาดไฟล์ 654 KB  10
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ... ขนาดไฟล์ 457 KB  20
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ... ขนาดไฟล์ 624 KB  10
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถา... ขนาดไฟล์ 463 KB  10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ ราย... ขนาดไฟล์ 460 KB  15
ประกาศผุ้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ... ขนาดไฟล์ 452 KB  11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ ... ขนาดไฟล์ 443 KB  13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสื่อสัมพันธ์ สปข.๓ ในรูปแบ... ขนาดไฟล์ 460 KB  11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 ... ขนาดไฟล์ 460 KB  10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง ชั... ขนาดไฟล์ 469 KB  11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอกอาคารส่วนเทคนิค สำนักป... ขนาดไฟล์ 421 KB  11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัลโครงการประกวดรายการ... ขนาดไฟล์ 473 KB  10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูปผู้เกษียณอายุราชการประจ... ขนาดไฟล์ 433 KB  10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบพร้อมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัช... ขนาดไฟล์ 466 KB  9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัลโครงการประกวดรายการ... ขนาดไฟล์ 446 KB  14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติม... ขนาดไฟล์ 462 KB  22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องปรับอากาศ (Chi... ขนาดไฟล์ 31 KB  20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงแล... ขนาดไฟล์ 40 KB  16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ... ขนาดไฟล์ 38 KB  18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)... ขนาดไฟล์ 31 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (สมุดบันทึ... ขนาดไฟล์ 492 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน... ขนาดไฟล์ 448 KB  20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองอาคารสำนักงาน สปข.๓... ขนาดไฟล์ 257 KB  16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคา... ขนาดไฟล์ 140 KB  26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงแล... ขนาดไฟล์ 36 KB  21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 39 KB  25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 39 KB  20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 38 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 38 KB  20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 38 KB  17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 39 KB  18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 40 KB  21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเ... ขนาดไฟล์ 39 KB  22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำประปา อาคารบ้านพั... ขนาดไฟล์ 30 KB  19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงทาสีภายในห้องโถงอาคารสำนักปร... ขนาดไฟล์ 29 KB  21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมระบบปั๊มน้ำอาคาร สปข.๓... ขนาดไฟล์ 28 KB  14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายคัทเอ๊าท์ จำนวน ๒ ป้าย โดยว... ขนาดไฟล์ 29 KB  18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน... ขนาดไฟล์ 28 KB  34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (กระเป๋าเป้แ... ขนาดไฟล์ 493 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จ... ขนาดไฟล์ 415 KB  20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ... ขนาดไฟล์ 471 KB  23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โค... ขนาดไฟล์ 462 KB  16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (กระเป๋าผ้... ขนาดไฟล์ 471 KB  16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ... ขนาดไฟล์ 428 KB  23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัลโครงการประกวด สวท.แ... ขนาดไฟล์ 429 KB  15
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (กระเป๋า)... ขนาดไฟล์ 37 KB  16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ... ขนาดไฟล์ 36 KB  20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่... ขนาดไฟล์ 36 KB  21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ พร้อมพนักงานขับรถย... ขนาดไฟล์ 31 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์... ขนาดไฟล์ 39 KB  18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์... ขนาดไฟล์ 37 KB  21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบนเนอร์และเว็บไซต์... ขนาดไฟล์ 32 KB  22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (F... ขนาดไฟล์ 37 KB  15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ... ขนาดไฟล์ 30 KB  22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (พวงกุญแจ)... ขนาดไฟล์ 39 KB  30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ส... ขนาดไฟล์ 192 KB  25
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์... ขนาดไฟล์ 36 KB  28
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS... ขนาดไฟล์ 31 KB  38
ประกาศผู้ชานเสนอราคา ถ้ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่ม... ขนาดไฟล์ 28 KB  21
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปั๊มหอยโข่ง... ขนาดไฟล์ 29 KB  18
ประกาศผู้ชนะผลิตวารสารอิเล็กทรอนิกส์ E book... ขนาดไฟล์ 28 KB  38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำบ้านพักราชการ ส... ขนาดไฟล์ 415 KB  48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำบ้านพักราชการ ส... ขนาดไฟล์ 247 KB  35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวารสาร "สื่อสัมพันธ์ สปข.๓" จ... ขนาดไฟล์ 254 KB  35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณป... ขนาดไฟล์ 420 KB  27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเส... ขนาดไฟล์ 547 KB  70