Download Application

Download Application

รับฟังรายการ..ร้อยใจ…..ชาติพันธุ์ไทย เวลา 14.00-15.00 น

ผู้จัดรายการภาษาชนเผ่า

รับฟังรายการย้อนหลัง

โพสต์โดย สวท.เชียงใหม่ AM 1476 KHz เมื่อ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2018
Your Website Title
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

รายการภาคภาษาชนเผ่า

ชนเผ่าอาข่า

เวลา 21.00 - 22.00 น.

ชนเผ่าลาหู่

เวลา 11.00 - 12.00 น.และ 20.30 - 21.00 น.

ชนเผ่าไทใหญ่

เวลา 10.00 - 11.00 น.และ 22.00 - 23.00 น.

ชนเผ่ากระเหรี่ยง

เวลา 18.15 - 19.00 น.

ชนเผ่าม้ง

เวลา 05.00 - 06.00 น.และ 17.00 - 18.00 น.

ชนเผ่าลีซู

เวลา 07.30 - 08.00 น.และ 19.30 - 20.00 น.

ชนเผ่าเมี่ยน

เวลา 06.00 - 07.00 น.และ 16.00 - 17.00 น.

ชนเผ่าอาข่า

เวลา 21.00 - 22.00 น.

ชนเผ่ากระเหรี่ยง

เวลา 18.15 - 19.00 น.